VRJEDNOVANJE  – USUSRET NOVIM IZAZOVIMA  by Snježana Pavić

Učitelji koji poučavaju svoj predmet s puno entuzijazma svoju stručnost ne vide toliko kao dopunu svojem poučavanju nego kao kompletiranje svojeg poučavanja. Takvim je učiteljima potpuno poznavanje predmeta koji poučavaju postignuto tek onda kada znaju i kako ga poučavati. Poučavanje i objavljivanje stručnih radova ili knjiga nemaju različite ciljeve, u međusobnoj su korelaciji u svrhu postizanja izvrsnosti.

Kao što s puno strasti poučavam, s puno strasti i predanosti pisalaAENC-SP-cover-HR with border sam knjigu. Uživala sam u pisanju, u svom radu, u predmetu koji poučavam, u učenicima, u mogućnosti da svoje znanje, stavove, iskustva, vjerovanja, primjere prakse kolega u školi, u Hrvatskoj i širom svijeta, važne promjene i uvide u obrazovanju i vrednovanju podijelim s obrazovnim stručnjacima. Sasvim je očito da se događaju značajne promjene u poučavanju. Moraju se mijenjati radi bolje prilagodbe promjena u školi s potrebama, željama i interesima učenika. Glavna ideja knjige je pokazati kako uspješno integrirati vrednovanje u suvremene obrazovne tehnologije, u nove metode učenja i poučavanja.

Pitanje vrednovanje otvorilo se tijekom akcijskog istraživanja na temu kreativnosti u nastavi engleskoga jezika. Unaprijedila sam svoje poučavanje i strategije učenje učenika i vidjela da ne mogu vrednovati samo ono što poučavam, moram mijenjati način na koji poučavam, maštoviti, kreativni i inovativni pristupi učenju i poučavanju reflektirali su se na vrednovanje.

Pisanje knjige međutim nikada se ne bi dogodilo bez zajedničkog stvaralaštva i suradnje s dr. Davidom McMurtryem. Kao praktičaru trebao mi je poticaj, vođenje i puno savjeta dobronamjernog znanstvenika i kritičara. Zajedno smo stvarali, radili u kooperaciji. Raspolažem originalnim i kreativnim idejama,strašću i voljom za pisanjem, nedostajala mi je izoštrena tehnika pisanja i znanstveni pristup.

Stručno vođenje Davida McMurtyja, moja intrinzična motivacija i strast, cijeli društveni kontekst promjena u obrazovanju u Hrvatskoj i šire rezultirali su zajedničkim uratkom, knjigom – vrijednim iskustvom zbog koje sam svjesna svog osobnog profesionalnog rasta i jačanja.

Snježana Pavić

Možete saznati više o VRJEDNOVANJE  – USUSRET NOVIM IZAZOVIMA na http://inspiredbylearning.eu/book.php?id=29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

inspired and co-creative writing, publishing and sharing

%d bloggers like this: